Mapy do celów projektowych.

 • do projektowania budynku wraz z przyłączami oraz pozostałymi elementami zagospodarowania działki.   
 • do projektowania sieci oraz przyłączy uzbrojenia terenu (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)

Tyczenie budynków i innych obiektów               

 •  budynki wraz z przyłączami (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)              
 •  sieci oraz przyłączy uzbrojenia terenu (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)   
 •  inne obiekty

Inwentaryzacja powykonawcza

 • budynku wraz z przyłączami (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)                       
 • sieci oraz przyłączy uzbrojenia terenu  (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)   
 •  inne obiekty

Dokumentacja do celów prawnych:

Podziały.

 • podziały nieruchomości
 • połączenie i podział nieruchomości

 Wznowienia znaków granicznych.

 • Wznowienie/Wyznaczenie punktów granicznych.
 • Ustalenie granic dzialek.

  Usługi geodezyjne Geo-Saw  jest zaangażowany w wykonywanie tych prac. Możesz liczyć na to, że będziemy profesjonalni, terminowi, wydajni i upewnimy się, że jesteś zadowolony na każdym kroku.