Mapy do celów projektowych

  • do projektowania budynku wraz z przyłączami oraz pozostałymi elementami zagospodarowania działki.   
  • do projektowania sieci oraz przyłączy uzbrojenia terenu (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)

Tyczenie budynków i innych obiektów               

  •  budynki wraz z przyłączami (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)              
  •  sieci oraz przyłączy uzbrojenia terenu (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)   
  •  inne obiekty

Inwentaryzacja powykonawcza

  • budynku wraz z przyłączami (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)                       
  • sieci oraz przyłączy uzbrojenia terenu  (wodociągu, kanalizacji, gazociągu, CO, prądu)   
  •  inne obiekty

Dokumentacja do celów prawnych:

Podziały:

Wznowienia znaków granicznych.

  • Wznowienie/Wyznaczenie punktów granicznych.
  • Ustalenie granic działek.

Ustalenie linii brzegowej

 

Czynności prawne zakończone trwałą stabilizacją na gruncie znakami granicznymi

 

Pomiary sytuacyjne geodety w Krakowie
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe dla PKN Orlen w Krakowie

Usługi geodezyjne Kraków Geo-Saw jest zaangażowany w wykonywanie tych prac. Możesz liczyć na to, że będziemy profesjonalni, terminowi, wydajni i upewnimy się, że jesteś zadowolony na każdym kroku. Zaufały nam już takie instytucje jak PKN Orlen.