Podział działki (Kraków) związany jest ze spełnieniem obowiązkowych w tym przypadku wytycznych, określonych między innymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W Geo-Saw specjalizujemy się w podziałach gruntów sporządzając dokumentację geodezyjną.

Podział działki Kraków – profesjonalne i solidne usługi w Geo-Saw

Wieloletnie doświadczenie w zakresie podziału gruntów pozwala nam na doskonałe orientowanie się w obowiązującej dokumentacji, jak i dokładne dostosowanie rodzaju realizowanego zlecenia do jej wymogów. Zajmujemy się sporządzeniem całej niezbędnej dokumentacji do celów prawnych, co jest niezwykle ważne w przypadku dalszych planów dotyczących rozparcelowanych gruntów. Wyznaczamy położenie nieruchomości do celów projektowych, ustalamy ich dostęp do drogi publicznej. Podział działki (Kraków) obejmuje również określenie i udokumentowanie formalnych wytycznych, które muszą spełniać powstałe w przyszłości na podzielonych działkach nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy rzetelną współpracę oraz konkurencyjne ceny.