Tyczenie budynków jednorodzinnych.

Geodezyjne pomiary terenowe
Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
Mapa do celów projektowych

Kamil Sawa – Geodeta Kraków